Konstrukcja dachu

Moduł służący do wprowadzania do projektu powierzchni dachu znajduje się w zakładce Projektowanie w podkategorii  Dach.  Moduł Konstrukcja dachu został zaprojektowany z myślą o możliwe szybkim i łatwym odwzorowywaniu powierzchni pod instalacje fotowoltaiczne na dachach firm, budynków użyteczności publicznej, hal i mniejszych obiektów takich jak wiaty garażowe i domy jednorodzinne. Dzięki rozdzieleniu modułu na dwie części: rysowanie dachu i dodawanie specyficznych elementów jak lukarnie, udało nam się stworzyć narzędzie proste i intuicyjne. Rysowanie dachu zawiera predefiniowane ustawienia dla dachów jednospadowych, wielokątnych i czterospadowych.