Często zadawane pytania i odpowiedzi,
których potrzebujesz, aby dowiedzieć
się więcej o naszym produkcie

Pytania dotyczące subskrypcji

Czy Solcad podaje rzeczywiste dane o nasłonecznieniu wskazanej lokalizacji?

System Solcad wykorzystuje dane dostarczane przez SOLARGIS. Jest to międzynarodowa organizacja powołana do gromadzenia rzeczywistych danych o nasłonecznieniu na całej kuli ziemskiej. Dzięki temu wszystkie dane są rzeczywiste, zweryfikowane i w pełni oddające rzeczywiste nasłonecznienie.

Czy Solcad uwzględnia obiekty mogące mieć wpływ na zacienienie modułów, np. kominy, drzewa, lukarny itp.?

Tak, Solcad uwzględnia każdy obiekt zamieszczony w projekcie w tym: drzewa, konstrukcję dachu, okna, kominy i inne budynki. Uwzględnia także cień rzucany przez same panele PV (np. przy konstrukcjach na gruncie). System uwzględnia także  linię horyzontu i jej wpływ na uzyski oraz zacienienie.

Czy w Solcad mogę zaprojektować instalację posadowioną na gruncie?

Solcad umożliwia zaprojektowanie instalacji zarówno na gruncie, jak i na dachu.

Czy w Solcad mogę zaprojektować instalację na dachu o różnym ukierunkowaniu i nachyleniu (kilku spadkach)?

Solcad umożliwia ułożenie paneli PV na różnych połaciach dachu. Dodatkowo funkcja obliczania nasłonecznienia podpowie, na której połaci montaż paneli będzie najbardziej rentowny.

Czy Solcad dobierze optymalne ułożenie paneli?

Dla wybranej powierzchni SolCAD ułoży „siatkę” paneli w wybranej orientacji, warto zweryfikować, czy obrócenia paneli nie pozwoli na montaż większej ilości. Użytkownik może samodzielnie skorygować takie rozmieszczenie, bądź wykorzystać zaproponowane przez program i zainstalować panele.

Czy Solcad automatycznie dobierze falownik/inwerter?

System podpowie Użytkownikowi zastosowanie falownika o optymalnej mocy. Natomiast użytkownik może dowolnie zastosować w projekcie falownik o mocy wskazanej przez system lub według własnego uznania.

Czy Solcad połączy panele w optymalne łańcuchy (stringi)?

Po wybraniu inwertera Solcad automatycznie łączy panele w łańcuchy, jest to propozycja programu, która nie w każdym przypadku będzie optymalna. Niemniej w większości podstawowych konstrukcji Solcad zaproponuje najefektywniejsze połączenie.

Czy Solcad daje możliwość zastosowania optymalizacji modułów?

Funkcjonalność Solcad pozwala na uwzględnienie w projekcie modułów optymalizacji. Obecnie ta funkcjonalność jest w wersji testowej, natomiast jest już dostępna dla użytkowników.

Pytania dotyczące produktu

Czy Solcad automatycznie przygotowuje schemat elektryczny instalacji PV?

Użytkownik Solcad jako jeden z finalnych efektów pracy otrzyma automatycznie wygenerowany schemat elektryczny instalacji.

Czy Solcad posiada własną bibliotekę podzespołów?

W Solcad jest wbudowana biblioteka różnych podzespołów wykorzystywanych w projektowaniu instalacji PV.

Czy analiza rentowności Solcad zawiera nowe zasady rozliczeń, tzw. Net-biling?

Analiza rentowności jest inspirowana zasadą net-bilingu, ale nie opiera się na niej w całości, choćby z uwagi na comiesięczne zmiany cen sprzedaży energii przez prosumenta.

Czy w systemie Solcad, w obliczeniach rentowności, można uwzględnić takie czynniki, jak: starzenie paneli, straty na przewodach, koszty finansowe?

Użytkownik systemu samodzielnie decyduje, czy w liczeniu rentowności uwzględnia takie czynniki jak:

  • Koszty utrzymania / serwisu instalacji
  • Utratę sprawności paneli PV
  • Zmiany cen energii
  • Straty na falowniku i okablowaniu
  • Amortyzację

Może samodzielnie ustawiać parametry powyższych czynników i uzyskiwać różne warianty wyliczeń. Może też maksymalnie uprościć kalkulację i brać pod uwagę tylko uzyski energii  z PV i wielkość obecnych rachunków. Użytkownik może dowolnie kreować wynik rentowności.

Czy w rentowności inwestycji w instalacje PV można uwzględnić możliwości instalacji magazynu energii?

Istnieja taka możliwość, obecne rozwiązanie jest jeszcze doskonalne i rozwijane w kierunku uwzględnienia dodatkowych zmiennych (taryf, maksymalnego zapotrzebowania na energię, zużycia uzalenionego od rodzaju magazynu itp).

Czy w Solcad można przygotować ofertę zarówno dla osoby fizycznej (instalacja dla domu jednorodzinnego), jak i dla firmy (instalacja dla obiektu firmy)?

Tak. Sam projekt nie jest zróżnicowany, natomiast  inne mogą być koszty inwestycji dla odbiorcy indywidualnego i firmy. Inne są też czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu rentowności.

Czy kosztorys wygenerowany w Solcad może uwzględniać elementy dodatkowe, tj. okablowanie, skrzynki AC/DC, elementy konstrukcji i inne?

Kosztorys opracowany w Solcad może zawierać dodatkowe pozycje wpływające na koszt całej inwestycji. Mogą to być np. elementy mocujące, kable, skrzynki czy elementy konstrukcj. Użytkownik samodzielnie określa rodzaj i wartości dodatkowych elementów.

Czy Solcad daje możliwość przedstawienia kosztów instalacji z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ulg i dotacji?

W obecnej wersji nie ma możliwości uwzględnienia w ofercie ulg i dotacji, jest to funkcjonalność która w najbliższym czasie zostanie wprowadzona.

Czy Solcad daje możliwość prezentacji instalacji na budynku w trybie 3D?

Tak, Solcad równolegle do rysowanych elementów generuje obiekty 3D, które można później zobaczyć w wiodku 3D.

Czy mogę wprowadzić dane i LOGO firmy, tak aby były widoczne na ofercie dla klienta końcowego?

Każdy użytkownik (posiadacz licencji) może wprowadzić własne dane i będą one widoczne na ofercie. Dane te może w dowolnym momencie zmieniać lub rozszerzać.

Jak długo działa licencja Solcad?

Licencja na oprogramowanie Solcad działa przez okres 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Następnie może zostać przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy. Użytkownik będzie odpowiednio wcześniej poinformowany o dacie wygaśnięcia licencji.