Najczęściej zadawane pytania

Czy Solcad podaje rzeczywiste dane o nasłonecznieniu wskazanej lokalizacji?

System Solcad wykorzystuje dane dostarczane przez SOLARGIS. Jest to międzynarodowa organizacja powołana do gromadzenia rzeczywistych danych o nasłonecznieniu na całej kuli ziemskiej. Dzięki temu wszystkie dane są rzeczywiste, zweryfikowane i w pełni oddające rzeczywiste nasłonecznienie

Czy Solcad uwzględnia obiekty dodatkowe mogące mieć wpływ na zacienienie modułów, tj. kominy, drzewa, lukarny itp.?

Tak, Solcad uwzględnia każdy obiekt zamieszczony w projekcie, taki jak drzewa, konstrukcja dachu, kominy, inne budynki. Uwzględnia także cień rzucany przez same panele PV (np. przy konstrukcjach na gruncie). System uwzględnia także  linię horyzontu i jej wpływ na uzyski oraz zacienienie.

Czy w Solcad mogę zaprojektować instalację posadowioną na gruncie?

Solcad umożliwia zaprojektowanie instalacji zarówno na gruncie, jak i na dowolnym rodzaju dachu.

Czy w Solcad mogę zaprojektować instalację na dachu o różnym ukierunkowaniu i nachyleniu (kilku spadkach)?

Solcad umożliwia ułożenie paneli PV na różnych połaciach dachu. Dodatkowo podpowie optymalne połączenie paneli w stringi oraz dobór inwerterów celem osiągnięcia maksymalnych uzysków.

Czy Solcad dobierze optymalne ułożenie paneli?

Na wybranej powierzchni projektowej Solcad automatycznie dobierze i rozmieści  maksymalną ilość Paneli. Użytkownik może samodzielnie skorygować takie rozmieszczenie.

Czy Solcad automatycznie dobierze falownik/inwerter?

System podpowie Użytkownikowi zastosowanie falownika o optymalnej mocy. Natomiast użytkownik może dowolnie zastosować w projekcie falownik o mocy wskazanej przez system lub według własnego uznania.

Czy Solcad połączy panele w optymalne łańcuchy (stringi)?

W Solcad można dokonywać różnych symulacji i łączyć moduły np. na różnych połaciach lub o innym ukierunkowaniu w oddzielne „stringi” i weryfikować, jaka konfiguracja zapewnia optymalne uzyski.

Czy Solcad pozwala na obliczenia mocy maksymalnej instalacji PV (do wykorzystania np. w przypadku rozbudowy istniejącej instalacji)?

Tak. System dokonuje takich wyliczeń. Można je wykorzystać np. przy rozbudowie istniejącej instalacji i ocenie czy zastosowany falownik pozwoli na podpięcie kolejnych  paneli.

Czy Solcad daje możliwość zastosowania optymalizacji modułów?

Funkcjonalność Solcad pozwala na uwzględnienie w projekcie modułów optymalizacji.

Czy Solcad automatycznie przygotowuje schemat elektryczny instalacji PV?

Użytkownik Solcad jako jeden z finalnych efektów pracy otrzyma automatycznie wygenerowany schemat elektryczny instalacji.

Czy Solcad posiada własną bibliotekę podzespołów (modułów fotowoltaicznych, inwerterów, optymalizatorów)?

W Solcad jest wbudowana bogata biblioteka różnych podzespołów wykorzystywanych w projektowaniu instalacji PV (panele, falowniki, optymalizatory…) Dodatkowo każdy użytkownik może samodzielnie wprowadzić własne  podzespoły.

Czy analiza rentowności Solcad zawiera nowe zasady rozliczeń, tzw. Net-biling?

Tak. Wyliczenia rentowności mogą być m.in. oparte o nowe zasady rozliczeń (net-biling).

 

Czy w systemie Solcad, w obliczeniach rentowności, można uwzględnić takie czynniki, jak: starzenie paneli, straty na przewodach, koszty finansowe?

Użytkownik systemu samodzielnie decyduje, czy w liczeniu rentowności uwzględnia takie czynniki jak:

 • Koszty pieniądza
 • Koszty utrzymania / serwisu instalacji
 • Utratę sprawności paneli PV
 • Zmiany cen energii
 • Straty na falowniku i okablowaniu
 • Amortyzację

Może samodzielnie ustawiać parametry powyższych czynników i uzyskiwać różne warianty wyliczeń. Może też maksymalnie uprościć kalkulację i brać pod uwagę tylko uzyski energii  z PV i wielkość obecnych rachunków. Użytkownik może dowolnie kreować wynik rentowności.

Czy w rentowności inwestycji w instalacje PV można uwzględnić możliwości instalacji banku energii?

Obecnie trwają prace nad umożliwieniem zainstalowania banku energii i uwzględnienia go w obliczeniach rentowności inwestycji (zarówno samego banku, jak i całej instalacji PV, przy uwzględnieniu różnych taryf, kosztów energii czy godzin maksymalnego zapotrzebowania na energię). Funkcjonalność ta będzie dostępna już w kolejnej wersji oprogramowania.

 

Czy w Solcad można przygotować ofertę zarówno dla osoby fizycznej (instalacja dla domu jednorodzinnego), jak i dla firmy (instalacja dla obiektu firmy)?

Tak. Sam projekt nie jest zróżnicowany, natomiast  inne mogą być koszty inwestycji dla odbiorcy indywidualnego i firmy. Inne są też czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu rentowności.

Czy kosztorys wygenerowany w Solcad może uwzględniać elementy dodatkowe, tj. okablowanie, skrzynki AC/DC, elementy konstrukcji i inne?

Kosztorys opracowany w Solcad może zawierać dodatkowe pozycje wpływające na wartość całej inwestycji. Mogą to być zarówno elementy mocujące (wygenerowane automatycznie z systemu), jak i kable, skrzynki czy elementy konstrukcji…Użytkownik samodzielnie określa wartości tych elementów.

Czy Solcad daje możliwość przedstawienia kosztów instalacji z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ulg i dotacji?

Projekt i kosztorys instalacji PV wykonanej dla klienta indywidualnego uwzględni wszystkie możliwe dotacje czy ulgi, z których można w danym momencie skorzystać.

Czy Solcad daje możliwość prezentacji instalacji na budynku w trybie 3D?

Solcad generuje model 3D obiektu, na którym posadowiona została instalacja PV. Model ten można dowolnie „obracać” i weryfikować wizualne aspekty projektu. Użytkownik może również wysłać wizualizację 3D do pliku PDF i zaprezentować klientowi.

Czy mogę wprowadzić dane i LOGO firmy, tak aby były widoczne na ofercie dla klienta końcowego?

Każdy użytkownik (posiadacz licencji) może wprowadzić własne dane i będą one widoczne na ofercie. Dane te może w dowolnym momencie zmieniać lub rozszerzać.

Jak długo działa licencja Solcad?

Licencja na oprogramowanie Solcad działa przez okres 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Następnie może zostać przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy. Użytkownik będzie odpowiednio wcześniej poinformowany o dacie wygaśnięcia licencji.

Wypełnij formularz aby pobrać darmową wersję DEMO
Po wypełnieniu formularza zostanie wysłany e-mail z linkiem do wersji testowej.


   W celu dostarczania naszych usług, wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach, kliknij tutaj. Korzystanie z naszej witryny i aplikacji, traktowane jest jako zgoda na wykorzystywanie plików cookies.
   Akceptuję