Często zadawane pytania i odpowiedzi,
których potrzebujesz, aby dowiedzieć
się więcej o naszym produkcie

Pytania dotyczące subskrypcji

Czy Solcad podaje rzeczywiste dane o nasłonecznieniu wskazanej lokalizacji?

System Solcad wykorzystuje dane dostarczane przez SOLARGIS. Jest to międzynarodowa organizacja powołana do gromadzenia rzeczywistych danych o nasłonecznieniu na całej kuli ziemskiej. Dzięki temu wszystkie dane są rzeczywiste, zweryfikowane i w pełni oddające rzeczywiste nasłonecznienie.

Czy Solcad uwzględnia obiekty mogące mieć wpływ na zacienienie modułów, np. kominy, drzewa, lukarny itp.?

Tak, Solcad uwzględnia każdy obiekt zamieszczony w projekcie w tym: drzewa, konstrukcję dachu, okna, kominy i inne budynki. Uwzględnia także cień rzucany przez same panele PV (np. przy konstrukcjach na gruncie). System uwzględnia także  linię horyzontu i jej wpływ na uzyski oraz zacienienie.

Czy w Solcad mogę zaprojektować instalację posadowioną na gruncie?

Solcad umożliwia zaprojektowanie instalacji zarówno na gruncie, jak i na dachu.

Czy w Solcad mogę zaprojektować instalację na dachu o różnym ukierunkowaniu i nachyleniu (kilku spadkach)?

Solcad umożliwia ułożenie paneli PV na różnych połaciach dachu. Dodatkowo funkcja obliczania nasłonecznienia podpowie, na której połaci montaż paneli będzie najbardziej rentowny.

Czy Solcad dobierze optymalne ułożenie paneli?

Dla wybranej powierzchni SolCAD ułoży „siatkę” paneli w wybranej orientacji, warto zweryfikować, czy obrócenia paneli nie pozwoli na montaż większej ilości. Użytkownik może samodzielnie skorygować takie rozmieszczenie, bądź wykorzystać zaproponowane przez program i zainstalować panele.

Czy Solcad automatycznie dobierze falownik/inwerter?

System podpowie Użytkownikowi zastosowanie falownika o optymalnej mocy. Natomiast użytkownik może dowolnie zastosować w projekcie falownik o mocy wskazanej przez system lub według własnego uznania.

Czy Solcad połączy panele w optymalne łańcuchy (stringi)?

Po wybraniu inwertera Solcad automatycznie łączy panele w łańcuchy, jest to propozycja programu, która nie w każdym przypadku będzie optymalna. Niemniej w większości podstawowych konstrukcji Solcad zaproponuje najefektywniejsze połączenie.

Czy Solcad daje możliwość zastosowania optymalizacji modułów?

Funkcjonalność Solcad pozwala na uwzględnienie w projekcie modułów optymalizacji. Obecnie ta funkcjonalność jest w wersji testowej, natomiast jest już dostępna dla użytkowników.

Pytania dotyczące produktu

Czy Solcad automatycznie przygotowuje schemat elektryczny instalacji PV?

Użytkownik Solcad jako jeden z finalnych efektów pracy otrzyma automatycznie wygenerowany schemat elektryczny instalacji.

Czy Solcad posiada własną bibliotekę podzespołów?

W Solcad jest wbudowana biblioteka różnych podzespołów wykorzystywanych w projektowaniu instalacji PV.

Czy analiza rentowności Solcad zawiera nowe zasady rozliczeń, tzw. Net-biling?

Analiza rentowności jest inspirowana zasadą net-bilingu, ale nie opiera się na niej w całości, choćby z uwagi na comiesięczne zmiany cen sprzedaży energii przez prosumenta.

Czy w systemie Solcad, w obliczeniach rentowności, można uwzględnić takie czynniki, jak: starzenie paneli, straty na przewodach, koszty finansowe?

Użytkownik systemu samodzielnie decyduje, czy w liczeniu rentowności uwzględnia takie czynniki jak:

  • Koszty utrzymania / serwisu instalacji
  • Utratę sprawności paneli PV
  • Zmiany cen energii
  • Straty na falowniku i okablowaniu
  • Amortyzację

Może samodzielnie ustawiać parametry powyższych czynników i uzyskiwać różne warianty wyliczeń. Może też maksymalnie uprościć kalkulację i brać pod uwagę tylko uzyski energii  z PV i wielkość obecnych rachunków. Użytkownik może dowolnie kreować wynik rentowności.

Czy w rentowności inwestycji w instalacje PV można uwzględnić możliwości instalacji magazynu energii?

Istnieja taka możliwość, obecne rozwiązanie jest jeszcze doskonalne i rozwijane w kierunku uwzględnienia dodatkowych zmiennych (taryf, maksymalnego zapotrzebowania na energię, zużycia uzalenionego od rodzaju magazynu itp).

Czy w Solcad można przygotować ofertę zarówno dla osoby fizycznej (instalacja dla domu jednorodzinnego), jak i dla firmy (instalacja dla obiektu firmy)?

Tak. Sam projekt nie jest zróżnicowany, natomiast  inne mogą być koszty inwestycji dla odbiorcy indywidualnego i firmy. Inne są też czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu rentowności.

Czy kosztorys wygenerowany w Solcad może uwzględniać elementy dodatkowe, tj. okablowanie, skrzynki AC/DC, elementy konstrukcji i inne?

Kosztorys opracowany w Solcad może zawierać dodatkowe pozycje wpływające na koszt całej inwestycji. Mogą to być np. elementy mocujące, kable, skrzynki czy elementy konstrukcj. Użytkownik samodzielnie określa rodzaj i wartości dodatkowych elementów.

Czy Solcad daje możliwość przedstawienia kosztów instalacji z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ulg i dotacji?

W obecnej wersji nie ma możliwości uwzględnienia w ofercie ulg i dotacji, jest to funkcjonalność która w najbliższym czasie zostanie wprowadzona.

Czy Solcad daje możliwość prezentacji instalacji na budynku w trybie 3D?

Tak, Solcad równolegle do rysowanych elementów generuje obiekty 3D, które można później zobaczyć w wiodku 3D.

Czy mogę wprowadzić dane i LOGO firmy, tak aby były widoczne na ofercie dla klienta końcowego?

Każdy użytkownik (posiadacz licencji) może wprowadzić własne dane i będą one widoczne na ofercie. Dane te może w dowolnym momencie zmieniać lub rozszerzać.

Jak długo działa licencja Solcad?

Licencja na oprogramowanie Solcad działa przez okres 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Następnie może zostać przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy. Użytkownik będzie odpowiednio wcześniej poinformowany o dacie wygaśnięcia licencji.

Szanowni Państwo,Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Dlatego potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.Wyrażam zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies („ciasteczek”) na urządzeniu, z którego korzystam oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies.
Pliki cookies
Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Grupa TMSYS, której reprezentantem jest TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej 12A/4, NIP: 945-215-21-44.W skład Grupy TMSYS wchodzą: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o dobrowolne wyrażenie zgody.
Cel przetwarzania danych
Stosowane na stronach internetowych grupy TMSYS pliki cookies wykorzystywane są w celu:
marketingowym,
analitycznym, w tym do monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
profilowania,
zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów,
gromadzenia danych przez sieci reklamowe.
Zakres danych
Między innymi przetwarzane są takie dane jak.: data, czas wizyty, rodzaj urządzenia oraz adres IP, jako dana osobowa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są spółki Grupy TMSYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora.
Prawa osób
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do:- żądania od Administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem pod adresem e-mail: IODO@tmsys.plJak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w danej przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie. Zastrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików może spowodować błędne działanie serwisu.
Informacje dodatkowe
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Akceptuję
X