Jednospadowy

Funkcja jednospadowy pozwala na wprowadzenie do projektu dachu w kształcie prostokąta o jednym kącie nachylenia, lub płaskiego.

Aby rozpocząć rysowanie dachu należy wybrać funkcję jednospadowy i kliknąć lpm w pole siatki. !Ważne, wszystkie dachu w aplikacji SOLCAD rysowane są od podstawy, czyli miejsca w którym dach jest najniżej.! Następnie można wpisać długość dachu lub przeciągnąć myszką w miejsce, w których dach ma się kończyć. Teraz program utworzył pozostałe krawędzie dachu tak aby powstał czworokąt, zadanie użytkownika jest odsunięcie od narysowanej linii przeciwległej krawędzi dachu. Aby zatwierdzić i zakończyć rysowanie dachu jednospadowego należy nacisnąć lpm w chwili kiedy dach ma pożądany rozmiar.