Czterospadowy

Aby rozpocząć rysowanie dachu należy wybrać funkcję jednospadowy i kliknąć lpm w pole siatki. !Ważne, wszystkie dachu w aplikacji SOLCAD rysowane są od podstawy, czyli miejsca w którym dach jest najniżej.! Funkcja czterospadowy pozwala na szybkie skonstruowanie dachu dwu lub czterospadowego. Funkcja ta jest bliźniaczo podobna do jednospadowego dachu, z tą różnicą, że po narysowaniu pierwszej krawędzi między nią a następną zostanie dodana kalenica, a połacie będą miały automatycznie ustawione nachylenie pod kątem 30 stopni. Analogicznie do innych funkcji rysowania dachu należy wskazać funkcję lpm i kolejny kliknięciem lpm w siatkę projektową rozpocząć rysowanie dachu.