Części dachu

Konstrukcja dachu zawiera w sobie dodatkowy moduł służący do łatwego i szybkiego instalowania lukarn. Po narysowaniu dachu można wybrać jeden z trzech predefiniowanych kształtów klikając w symbol lukarny i następnie wybrać miejsce instalacji klikając lewym przyciskiem myszy i przeciągając do krawędzi dachu. Lukarnę można edytować w menu „Części dachu”.