1. Home
  2. Docs
  3. Baza wiedzy
  4. Przygotowanie oprogramowania do pracy

Przygotowanie oprogramowania do pracy

Przed rozpoczęciem pracy w programie zalecamy wykonanie kilku przygotowujących czynności.

1.W lewej górnej części pulpitu wskaż parametry, a następnie ustawienia.

2.Oprogramowanie umożliwia wstawienie znaku firmowego LOGO, danych adresowych i kontaktowych użytkownika. Dane te będą prezentowane w generowanych raportach i ofertach.

3. W tym samym panelu znajduje się ikona umożliwiająca zmianę języka.

Ogólne – przygotowanie do pracy w programie

Po wprowadzeniu danych firmy warto spersonalizować bibliotekę wykorzystywanych produktów.

  1. W lewej górnej części pulpitu wskaż parametry, a następnie ustawienia.
  2. Powyższa czynność aktywuje okno biblioteki bazy produktów
  3. Po lewej stronie aktywnego okna są posortowane produkty według kategorii i producenta.
  4. Aby zapisać zmiany (poniżej przykład) należy wybrać ok, anuluj powoduje zamknięcie okna bez zapisania wprowadzonych zmian.
Was this article helpful to you? Yes No 1

How can we help?