1. Home
  2. Docs
  3. Baza wiedzy
  4. Projektowanie PV – wstęp
  5. Projektowanie – Instalacja PV

Projektowanie – Instalacja PV

Przygotowania

Projektowanie instalacji należy rozpocząć od określenia orientacji geograficznej, a w przypadku dachów kilkuspadowych należy również sprawdzić nasłonecznienie poszczególnych połaci. Współczynnik procentowy odnosi się do najwyższego możliwego nasłonecznienia w wybranej lokalizacji.

1. Wybierz sekcję Instalacja PV

2. Włącz analizę nasłonecznienia połaci.

2.1. Jasność żółci i współczynnik procentowy wskazują, że bardziej nasłoneczniona jest połać z południową ekspozycją.

3.Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w różę kompasową

3.1 Za pomocą wartości kąta określ ekspozycję.

Projektowanie

Wskaż lewym przyciskiem myszy powierzchnię na której chcesz zaprojektować instalację fotowoltaiczną, kliknij drugi raz w bardziej nasłonecznioną część.

1. Przejdź do okna instalacji paneli

2. Okno instalacji paneli

2.1. Wybierz model paneli

2.2. Zdefiniuj odstęp od krawędzi dachu. Uniemożliwia instalację paneli zbyt blisko krawędzi.

2.3. Określ kąt nachylenia paneli – należy z tej funkcji korzystać w przypadku projektowania instalacji gruntowych lub na płaskim dachu.

3. Dodaj za pomocą siatki. To narzędzi projektuje na dachu siatkę z paneli wybranych w punkcie 2.1. Można zdefiniować pozycję (pionową lub poziomą) paneli.

3.1. Zatwierdź zaprojektowany układ paneli na powierzchni

3.2. Dodaj pojedynczy moduł – to narzędzie pozwala wykroczyć poza pole utworzone w punkcie 2.2.

3.3. Pozwala usunąć pojedynczy moduł z zaprojektowanego układu.

3.4. Dodaj za pomocą linii. To narzędzie pozwala narysować linię i według niej projektować kolumny i rzędy paneli.

3.5. Pozwala utworzyć linię z punktu 3.4 pod wybranym kątem.

4.Oblicz zacienienie. Ta funkcja oblicza stopień zacienienia każdego z zainstalowanych modułów.

5.Resetuje wszystkie wcześniejsze czynności wykonane w oknie instalacji paneli.

6. Zamknięcie okna instalacji paneli z uwzględnieniem wykonanych czynności (OK) lub bez zapisania projektu(Anuluj).

Prezentacja funkcji 3. i 3.4.

Wybór falownika

Wybór odpowiedniego falownika jest jedną z najbardziej kluczowych rzeczy podczas instalacji. SolCAD niemal całkowicie automatyzuje ten proces.

1.Kliknij lewym przyciskiem myszy w narzędzie Falownik w pasku po prawej stronie

2. Okno wyboru falownika

2.1. Kliknij ikonę + aby rozwinąć listę falowników.

2.2. Wybierz falownik kierując się sugerowaną mocą i zatwierdź wybór analogicznym polem wyboru co w punkcie 6.

2.3. Utwórz obwody – SolCAD automatycznie połączy utworzone panele w obwody podłączone do wybranego falownika.

3. Informacja o ilości paneli i mocy utworzonej instlacji.

4. Funkcja edycji pozwala edytować utworzone obwody określając ilość paneli podłączonych do mpp trackerów.

5. Rysunek utworzonych obwodów i podłączenia do falownika.

6. Zatwierdź wybrany falownik i utworzone obwody wybierając przycisk OK lub wyjdź z okna wyboru falownika bez wprowadzania zmian klikając przycisk Anuluj.

Bilans energetyczny

1. Wybierz, aby dokonać obliczeń bilansu energetycznego dla utworzonej instalacji

2. Wybierz, aby otworzyć podgląd bilansu energetycznego

2.1. Podgląd bilansu energetycznego

3.Wybierz jedną z opcji, aby zamknąć podgląd bilansu energetycznego

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?