1. Home
  2. Docs
  3. Baza wiedzy
  4. Projektowanie PV – wstęp
  5. Projektowanie – Obraz tła

Projektowanie – Obraz tła

Obraz tła to plik wizualny, który dodany do projektu służy jako podkład przy projektowaniu. Wybór obrazu tła jest istotny, ponieważ odpowiednio dobrany może ułatwić projektowanie, poinformować o obiektach kolidujących na dachu i obiektach zacieniających poza nim.

Aby przystąpić do wyboru obrazu tła należy postępować według poniżej instrukcji.

1. Wybierz w górnym pasku sekcji ikonę Projektowanie

2. Następnie przejdź do Obraz tła w podsekcjach. Do projektu można dodać Obraz tła poprzez pobranie obraz z Map Google lub zaimportowanie pliku z dysku komputera.

3. Z Map Google możemy załadować Obraz tła, który będzie podglądem wybranej lokalizacji.

3.1. Po wybraniu Z Map Google program utworzy okno edycji obrazu tła

3.2. Dzięki narzędziom w tej części użytkownik ma możliwość przeskalowania obrazu tła według wprowadzonej przez siebie wartości, na przykład szerokości dachu. Pozostałe narzędzia umożliwiają obrócenie Obrazu tła według narysowanej osi, co sprawia, że czynności projektowe są wygodniejsze.

3.3. Po dostosowaniu Obrazu tła należy zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK.

4. Załaduj własne to funkcja, która pozwala wykorzystać jako obraz tła plik graficzny z dysku użytkownika. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie rzutu technicznego dachu jako Obrazu tła i zaprojektowanie na nim instalacji fotowoltaicznej. Okno edycji obrazu tła dla wgrywanego pliku jest takie, jak przy wyborze obrazu z Map Google. Patrz. 3.1 – 3.3.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?