1. Home
  2. Docs
  3. Baza wiedzy
  4. Projektowanie PV – wstęp
  5. Projektowanie – Dach

Projektowanie – Dach

Aby rozrysować przestrzeń pod instalację fotowoltaiczną należy przejść do podsekcji Dach w zakładce Projektowanie. W pasku narzędzi z prawej strony znajdują się funkcje umożlwiające utworzenie różnego rodzaju dachów, a także wyznaczenia przestrzeni na gruncie i wstawienia obiektów 3D.

Każdą powierzchnię rysuje się w ten sam sposób. Rysunek projektowanej powierzchni rozpocznij od jego podstawy, wyciągając drugi bok w kierunku górnego paska sekcji.

1) Wskaż rodzaj powierzchni którą chcesz wyznaczyć.

2)Wybierz lewym przyciskiem punkt, który będzie jednym z kątów postawy. Następnie przesuń kursor myszy równolegle do dolnej krawędzi ekranu na wybraną odległość i zatwierdź lewym przyciskiem myszy. Wyznacz pozostałe kąty obejmujące projektowaną przestrzeń w ten sam sposób. W zależności od wybranej powierzchni ich ilość może wynosić 1 lub więcej dla dachu wielokątnego.

3) Po zamknięciu wyznaczanej powierzchni pojawi się okno właściwości. Możesz w nim doprecyzować rozmiar poszczególnych krawędzi, kąt nachylenia i wysokość.

Dla mnie: edycja powierzchni + obiekty 3D /// później przezroczystość

Edycja powierzchni

1. Wybierz lewym przyciskiem myszy powierzchnię, którą chcesz edytować

2.kliknij w komendę edytuj z paska narzędzi po prawej stronie ekranu.

3.Okno edycji

4.Wskaż poszczególne parametry w oknie edycji i wpisz ich zmienione wartości. UWAGA! Niektóre wartości są ze sobą powiązane. Nie można zmienić np. kąta nachylenia dachu, nie zmieniając jednocześnie szerokości połaci i wysokości całkowitej.

5.Jeżeli chcesz zachować wprowadzone zmiany wybierz przycisk OK.

Ukryj wypełnienie

Przydatną funkcją podczas przygotowywanie projektu pod instalację paneli fotowoltaicznych jest ukrycie wypełnienia dachu. Dzięki temu, jak przedstawiono poniżej, można zlokalizować obiekty kolizyjno-zacieniające, które znajdują się na dachu.

1. Ukryj wypełnienie dachu.

1.1. Widok dachu z ukrytym wypełnieniem.

2.Ukryj obraz tła.

3. Moduł obiektów 3D.

Dodawanie i edycja obiektów 3D

Aby dodać obiekt 3D, który znajduje się na dachu lub w najbliżej okolicy, wybierz lewym przyciskiem myszy rodzaj obiektu z paska narzędzi po prawej stronie i przeciągnij w wybrane miejsce.

Aby zmienić rozmiar obiektu 3D wskaż obiekt lewym przyciskiem myszy, następnie zbierz lub rozciągnij obiekt w wybranym kierunku klikając punkt na krawędzi obiektu.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?