1. Home
  2. Docs
  3. Baza wiedzy
  4. Projektowanie PV – wstęp

Projektowanie PV – wstęp

Tworzenie projektu jest podzielone na cztery zasadnicze sektory. Pracę z projektem należy rozpocząć od wprowadzenia 1) administracyjnych danych i 2) lokalizacji projektu. SolCAD dysponuje aż trzema narzędziami, które umożliwiają wskazanie miejsca inwestycji. Po wykonaniu powyższych czynności zostaną wczytane podstawowe dane klimatyczne 3). Przed przystąpieniem do następnej sekcji należy 4) obliczyć linię horyzontu dla wybranej lokalizacji.

Wybór lokalizacji

Do wyboru lokalizacji służą aż trzy narzędzia.

1. Z Google Map możemy wskazać miejsce inwestycji wykorzystując narzędzie map Google. Dzięki temu rozwiązaniu można znaleźć dokładną lokalizację inwestycji wpisując adres, kod pocztowy lub odnaleźć ją na mapie.

1.1. W oknie wyboru lokalizacji z Map Google

1.2. W górnej lewej części możemy wpisać nazwę miasta, adres lub kod pocztowy. Aby wybrać konkretny budynek należy przesunąć kursor mapy na wybrany obiekt.

1.3. Narzędzie znajdujące się pod współrzędnymi geograficznymi mają pozwalające zbliżyć podgląd mapy, kolejno: przybliż, oddal, największe zbliżenie, średnie zbliżenie, największe oddalenie.

1.4. Domyśle Mapy Google mają ustawiony widok mapy, natomiast w dalszej części widok satelitarny może być wykorzystany, dlatego zaleca się zmianę widoku na satelitarny.

1.5. Wybranie lokalizacji należy zatwierdzić wybierając przycisk OK. Wybranie lokalizacji nie jest ostateczne, można dokonać zmiany lokalizacji na późniejszych etapach, konieczne będzie jednak powtórne wykonanie obliczeń.

2. Ostatnim narzędziem jest wybór lokalizacji poprzez wpisanie danych geograficznych.

2.1. W oknie współrzędnych należy wpisać geograficzne współrzędne lokalizacji i

2.2. zatwierdzić, wybierając przycisk OK

3. Z listy miast – pozwala wpisać nazwę miejscowości. Lista miast jest wpisana w programie, dzięki czemu można z niej korzystać niezależnie od dostępu do internetu.

3.1. W oknie należy wpisać nazwę miejscowości. Z listy poniżej trzeba wybrać miejscowość i zatwierdzić przyciskiem OK.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?